Contacteu

Aquest projecte està promogut per un conjunt de gent amb valors a Altafulla. Podeu contactar amb l’Àlex, a l’adreça de correu electrònic: aperera@gmail.com